Om EKY

portrettEKY Kompetanse as leverer personaltjenester. Få mennesker til å virke sammen.
Kurs  Foredrag  Prosess  Lederutvikling.

Eli-Karin Yndestad er pedagog med videreutdanning i ledelse, arbeids - og organisasjonspsykologi, pedagogikk og veiledning.

Hun har mange års ledererfaring fra kommunal sektor, fra undervisning ved Høgskolen i Bergen, gjennom tillitsverv i fagorganisasjon og som megler i Konfliktrådet.

Hun har over 30 års erfaring i å bidra til utvikling av mennesker og organisasjoner.
Daglig leder i EKY Kompetanse fra 2001

CV